1 de nov. 2011

El llingüistes a-hi han de posar l'ui tabé

Fa pa' gaire qu' ha sortit una notíca al punt diari avui que diu que un llingüista de Girona ha nat a York del Canadà i n'ha tornat pr'estudiar el nostre català de per la banda del Plà de l'Estany. Li diuen Jordi Fornells.

Fins ara me semblaria molt que només ho hvia fet la Montserrat Adam a la seua Tesi, pró era nomé' de morfologia.

Són molt benvinguts tots aquets estudis perquè ne sabem molt poc de la nostra llenga. A-n'hi han pocs llibres fets.

Iam, fa de mal dir, pró hi ha força gent que qon se troben diuen: guita, te hi has fitsat que qon parlem diguems aixó i aixó atre? Poc ho diuen aixó mb atres puestos cum a Girona a Figueres o a Olot. Allavores se posen a pensar a veure de quines praules i enfilerades de praules se n'en recorden que siguin diferentes dels atres puestos. Lo que no fa gaire gràcia è que se posen a dir castellanismes cum una catedral que se varen començar a dir podé ara fa quinz' o vin' anys i se pensen qu' è' lo més banyolí del món i resulta que tabé 'ls-a diuen a per tot.

Pró ja ms-a sembla bé que faixin llistes de praules. Ara, que després hi deixin ficar l'ui al llinguistes. A-n'hi han que s'ho han de pensar dos cops, perquè vegades som sentit que "basura" è una praula de les més banyolines, la mare que els va pollastre!