21 de nov. 2007

L'enfilerada de blogs am' llengues pitites (Primer tros. Seguirà)

Benvolguts tots,

Acaboc de penjar una llista de llaços (links) a tots el blogs am' llengues pitites (minoritàries) que som trobat fins ara. L'iré 'ngruixint a poc a poc. Algun blogs creixen i atres ja són morts, pró us-a poden intressar igol. A-n'hi han molts i els-a som triats i ficats cadascun al claix que li toca. Són aquí al marge dret del blog. Neu-els a goitar. Encara me falten moltes llengues que no hi ha l'enfilerada que segur que tenen blogs, pró 'ncara 'ls-a som pa' trobat. A-n'hi ha d'atres que podé 'ncara tenen pa' blogs. Hem de seguir caçant-ne! 'Quet blogs són prencipalment de llenga, litertur' i cultura. Si ne coneixeu que s'hi 'ssemblin, ja me'ls-a podeu dir.

Ja veieu qu' he repartit el blogs en calaixos segons la llenga 'm' que 'ls han escrits i els he ordenat segons l'abecedari. Algun llaços els-a deixo al claix d'amics, perquè no són de llenga i tabé perquè tenen un tocom prencipal, perquè són d'amics meus. A-hi quedaran en Pau Morales, am' el web de la seu' obra artística, en Ferran Recio, ''b el seu blog de miscel·lània de cultur i tecnologia i el blog de viatge de la Lucila i tabé meu.

Començarem a xerrar del blogs que, siguin escrits am' la llenga que sigui, tenen un tema. A-hi ha dos claixos am' tema: Pla de l'Estany i Lingüística. Al claix del Pla de l'Estany a-hi ha 'l blog Lletres de Travertí, de l'Àngel Vergés Gifra, un caçador de rondaies i llegendes de Banyoles, qu'ha fet llibres i tot, i tabé té un web de contes. El blog de l'Àngel Vergés està molt ben escrit, am' bon català 'standard i molt d'estil. Diu coses de cultura, de personatxes de la comarca i tabé coses d'actulitat.

Allavons, l'atre blog del Pla de l'Estany se diu Xisca de Gardi, un nom que podé no entenreu, pró ara us esplicaré. Xisca vol dir fems líquids, tabé ne diuen suc, i Gardi ès un peix. Ja 'l nom è' strany, un xic surrealista, pró fa molt per 'quet blog. El subtítol del blog è' si fa no fa de la mateixa família: "Diari Oficial del Partit dels Pagesos de Nova York". Parla de la comarca, del personatxes, de les festes , de la llenga, de l'equip de futbol i algunes coses viscudes. L'estil è' 'sverat i encès i a vegades, am' pitit trossos, s'acosta al dilecte: è' 'l puesto unt he vist un dilecte mé' semblant al meu. Pró 'ncara 'mb aixó sobretot è' català 'standard.

L'atre claix è' 'l de lingüística. A dins a-hi ha blogs am' llengues diferents, que parlen de llenga. El primer, segons l'abecedari, è' l'Arrogant.Poliglot. Aquet è' 'mb inglès i l'escriu un noi del canadà qu' è' lingüista i parla de llengues del món i tabé de cum els hi va 'llà al Canadà.

El segon è' 'l Blog skaneland, que tab' è' 'mb inglès. Parla de regionalisme, de política i de cultura allà a Skåne, qu' è' un país a dintre Suècia, a la punta de baix de tot, unt hi parlen un' atra llenga, que 'n diuen Skånska. D'aquet país en llatí ne deien Scania. Encara som pa' trobat blogs am' la seua llenga.

El tercer è' 'l que 's diu Do de llengua i l'escriu la Lingüista elitista, una mossa que hi enten de filologia catalana i de Lingüística i que no se li'n escapa cap. Va començar fer 'l blog a l'istiu i ja té una bona colla de comentaires. Em quedo parat del comentaris que té: ha 'ribat a tenir-ne 75! I això que 'scriu un cop cada semmana. Ni el blogs unt-a les blogaires hi van conilles tenen tan de comentaris. Ella parla de cum se trob la llenga catalana del cantó social i comenta les faltes que es veuen al carrer i les que 's diuen. Tabé parla de música en català i esplica punts intressants de la llenga. Ès original am' la manera d'ensenyar cada cosa, esplica bé i è' molt bona mestra.

El cort è' d'una mestra i lingüista que li diuen llenguaddicta i fa 'l blog L de lingüista. Ha començat tot just aquet mè' d'octubre i va 'scriguent qon té temps, pró ja ha ribat a tenir 'l mateixos comentaris que 'quet meu blog. Fa un temes semblants al de la lingüista elitista ampró hi 'fegeix coses mé' generals sobre llengues del món i tabé pot parlar mé' de coses d'ensenyament i de colègits. Segur que 'viat el seu blog hurà crescut força.

El cinquè è' l'últim i è' molt famós: è' l'Omniglot - the blog, el blog enganxat a la fuia web Omniglot, molt guipada d'a tot arreu del món per saber coses de les llengues que 'tzisteixen i del sistemes pr'escriure-les. El lingüistes la fem servir molt, igol que l'Ethnolgue i la Viquièdia. 'Qui 'quet blog, mé' d'un cop la semmana, s'hi parla, 'mb inglès, de coses difrents de llengues del món.


Foto de la capçalera d'un blog exempar. El trobreu a la llista de llaços.Ara xerrarem del blogs escrits am' llengues minoritàries d'Uuropa. De moment només ne tinc d'Uuropa.

El primer claix è' 'm' llenga alemannisch (alemànic). Aquesta llenga es parla ''b un país qu' ara se'l varen partir entre França (alsàcia), Suïssa (no s'hi parla 'Lemany sinó alemànic) i 'Lemanya (Würtemberg, Selva Negra). A dins a-hi ha dos blogs: Mundart (de Suïssa) i Jung, ledig, alemannisch (d'Alemanya). Parlen de cultura d'aquest país i no s'criuen pa' gaire sovint.

Al segon claix a-hi ha només un blog i è molt intressant perquè è' l'únic qu' he trobat i n'hi huria de hver més. L'escriuen a'b Andalú, una llenga del sud de la península ibèrica que tots ens-a pensem que coneixem, pró que de vritat no 'n sabem pa' re. Se diu A mia traza de pensar. Vegileu! El títol è' 'mb aragonès, perquè è' un blog bilingüe. L'ortografia de l'andalús è' molt difícila: no puc assegurar si la d'aquet blog è' prou bona, pró j' è' molt qu'hi sigui. El meu tapoc té un' ortografia infalible.

Al segon claix tabé hi ha només un blog. Se diu O chemeco d'as parolas i è' 'scrit amb aragonès. Nomé' n'he posat un, pró n'hi ha molt de blocs amb aragonès interessants: si seguiu el llaços d'aquet blog els-a trobareu. El blogaires que parlen aragonès, varen fer un aplec a Saragoss' i tot. Se varen volguer conèixre i parlar cara a cara.

Al tercer claix tabé només a-hi ha una cosa: un blog molt interessant escrit en armãneashti (aromanès o valac). È' una llenga molt a l'est: a estats cum Macedònia, Albània, Grècia etc. È' romànica, de la família del romanès. La parlaven tribus nòmades. A-ls-a varen perseguir molt. Ara estan escampats a'b illes pitites i molts han emigrat cap als EEUU i atres puestos. Aquesta llenga se pot estudiar a l'universitat de Freiburg. A-hi ha la web de l grup Farsarotul, d'aromanesos dels EEUU. El blog que tinc jo è' de l'associació juvenil de valacs de Macedònia i escriuen amb inglès, macedoni i armãneashti. Se diuen Vlach youth council.

8 comentaris:

una lingüista ha dit...

Caram, Eduard, gràcies per la ressenya!

llenguaddicta ha dit...

Ep! Quin honor aparèixer al teu blog amb una ressenya tan "currada" de cadascun dels enllaços. ¿D'on treus el temps?

Eduard Abelenda i Puigvert ha dit...

Oh, gràcies a vosatres pel vostres comentaris, companyes! El temps el trec d'allà unt-a hi huria de hver 'studi d'assignatures de Lingüística. Esperoc que els exàmens no me passin factura. Ànim a'b el vostres trebais!

Hèctor Alòs i Font ha dit...

Moltes gràcies pel llistat!

Anònim ha dit...

"Ni el blogs unt-a les blogaires hi van conilles tenen tan de comentaris" jajajaja

Eduard Abelenda i Puigvert ha dit...

Sembla que l'enfilerada ha 'gradat a força gent, pró no hi ha hgut gaires comentaris. Als que n'heu posat, moltes gràcies, torneu qon vulgueu. Fins aviat!

Maria ha dit...

Quin blog més complert!! I quina feinada!!!! Trobo que realment s'ajusta molt l'escriptura ortogràfica a com deu parlar el teu avi. Ja me l'imagino, jeje. És una forma d'escriptura molt diferent a la que sovint es veu a Internet (la més innovadora, fins fa poc -potser- era l'abreujada), i aquesta sembla ser una nova font de creativitat pels lingüistes. Enhorabona per la feina!! I, com no, el teu blog m'ha convidat a fer un passeig pel blog "andalú," jajaja. Molt curiós, molt curiós. Encara m'estic refent de veure paraules com "ehparda" (= espalda).
Segueix amb el blog!! Besets. Maria.

Eduard Abelenda i Puigvert ha dit...

Mercès del comentari, Maria no me pensava pa' que me 'scrivissis tan de pressa! Me n'alegroc que hagis descobert l'andalú, una de les llengues mé''bandonades de la península.Aiam si la llisgeixes de tant en tant. Al principi deix' un xic parat, l'andalús a'b l'ortografia seua, pró ès aixís, mira. Aiam si ems-a vurem mé' cops per 'qui.